Định Nghĩa Text Link, Text Link Là Gì ?

Định Nghĩa Text Link, Text Link Là Gì ?
Đánh Giá Bài Viết

Khái niệm này tôi cũng đã giới thiệu qua ở bài viết dịch vụ backlink, nhưng vẫn có nhiều bạn inbox hỏi về khái niệm này, vẫn chưa thể phân biệt được đâu là backlink và đâu là textlink . Hôm nay rảnh rỗi adichvuseo.com viết thêm một bài cho AE tham khảo và hiểu rõ hơn.

Nghĩa thông thường :

Text link là một thuật ngữ bằng tiếng Anh liên quan đến website, blog. Trong đó chúng ta có thể hiểu nôm na text là chữ còn link là đường dẫn (url) của một bài viết, trang web nào đó.

Trong quá trình làm seo, đi xây dựng backlink và trình bày onpage trên một website, thậm chí ngay cả khi chia sẻ lên mạng xã hội và đi linh lên diễn đàn, chúng ta rất nhiều khi phải sử dụng các text link.

Điều đó có nghĩa, thay vì bạn dán thẳng đường dẫn link (url) của một bài viết nào đó lên giao diện cho người khác thấy và đọc, ví dụ như url: http://adichvuseo.com/dich-vu-seo-website.html thì bạn có thể thay vào đó một textlink và trỏ url vào text đó: Dịch vụ SEO Website?

Hiểu theo nghĩa của dân SEO

Đối với tôi thì dán thẳng đường dẫn hoặc là trỏ text đều là backlink. Còn text link là những link có vị trí nằm trên phần cố định của website. ( Head, footer,sidebar…) . Khi đặt text link ở phần cố định trên một website thì toàn bộ bài viết của website đó đều được trỏ về website của bạn thay vì phải đi trỏ từng bài viết. tuy nhiên đây chỉ là cách SEO mũ đen. Các bạn lưu ý khi sử dụng

Chia sẻ